25006, м.Кропивницький, вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 83/52
(0522) 270927, 270595, 270696, факс (0522) 320437

Електронний документообмін

Електронний первинний документ бухгалтерського обліку, складений у відповідності з вимогами законодавства, має юридичну силу!
Обмінюйтесь первинними документами зі своїми контрагентами!!!
ЕДО

Акції

«Інтелект-Сервіс Кіровоград» прагне створити найсприятливіші умови для розвитку бізнесу наших клієнтів і також для добробуту їх сімей.
Саме тому ключову роль у нашій діяльності відіграють акції та спеціальні пропозиції.
Детальніше

Твій час захистити свій ЕЦП


Натисни сюди

АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ

 

Про ЕЦП

     З січня 2004 року вступив у дію прийнятий Верховної Радою України Закон "Про електронний цифровий підпис", в якому чітко визначене поняття, сфера використання та юридична сила електронного цифрового підпису.    

      Електронний підпис (ЕП) - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.     

     Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.    

      Кваліфікований електронний підпис може використовуватись юридичними та фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Юридична сила електронного документа, підписаного КЕП, еквівалентна юридичній силі документа на паперовому носії з власноручним підписом правоздатної особи та скріпленого печаткою.    

      КЕП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису:

  • засвідчує те, що отриманий документ надійшов від особи, яка його підписала;
  • гарантує цілісність та захист від спотворення/виправлення підписаного документа;
  • не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитись від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього електронного документа.

      Безпека використання КЕП забезпечується тим, що засоби, які використовуються для роботи з КЕП, проходять експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.    

 

Переваги КЕП     

      Юридична сила електронних документів

      Закони України прирівнюють за юридичною силою електронні документи, що підписані КЕП, і документи з власноручним підписом або печаткою, а також створюють правову основу для застосування КЕП і здійснення юридично значимих дій шляхом електронного документообігу.    

      Конфіденційність і безпека інформації

      Використовуючи КЕП, Ви отримуєте додаткові можливості шифрування документів. Завдяки надійним криптографічним алгоритмам забезпечується конфіденційність інформації, яка передбачає неможливість доступу до неї будь-якої особи, що не володіє секретним ключем.

      Безпека використання КЕП гарантується тим, що ПЗ "M.E.Doc, яке використовується для роботи з КЕП, пройшло експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.    

      Можливість ведення електронного документообігу з державними структурами

      Можливість використовувати одні й ті ж засоби КЕП при обміні даними з усіма міністерствами, відомствами, при подачі звітності в будь-які контролюючі органи на території України.    

      Удосконалення бізнес-процесів на підприємствах

      Ведення ЕДО на підприємствах значно скорочує об'єми паперової бухгалтерської документації, економить час співробітників і витрати підприємств, пов'язані з укладенням договорів, оформленням платіжних документів та їх пересиланням контрагентові.    

      Ведення ділових відносин на сучасному рівні

      Використання КЕП значно прискорює проведення численних комерційних операцій, виключає необхідність додаткових зустрічей і багатогодинних переговорів.

      Кваліфікований електронний  підпис (КЕП) - ефективне рішення для всіх, хто хоче використовувати новітні технології та бути успішним бізнесменом. Документи, підписані електронним цифровим підписом, можуть бути передані до місця призначення за лічені секунди. Всі учасники електронного документообігу отримують рівні можливості незалежно від їх  фізичного розташування. 

 

АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" - 

лідер з надання послуг електронного цифрового підпису!

     Ухвалення Законів України «Про електронні документи і електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» створило в нашій країні всі умови для впровадження в державних, недержавних і комерційних організаціях, між юридичними та фізичними особами електронного документообігу, визнаного державою легітимним.

     АЦСК «Україна» був створений з метою технічного забезпечення ефективного переходу на електронний документообіг з накладенням кваліфікованого електронного  підпису і надає повний спектр послуг з організації захищеного юридично значимого електронного документообігу.

     АЦСК «Україна» створює, видає і встановлює сертифікати КЕП юридичних і фізичних осіб для здійснення електронного документообігу в рамках комерційних та державних інформаційних систем.

    Автоматизована система Центру «Україна» призначена для обробки даних, отриманих від клієнтів, формування сертифікатів їх відкритих ключів КЕП для клієнтів, ведення бази даних Центру, збереження, поширення, блокування, відновлення та анулювання сертифікатів КЕП, формування списків відкликаних сертифікатів, генерація позначок часу.

     Діяльність Центру повністю відповідає вимогам Законів України і Постановам Кабінету Міністрів України, що регламентують ведення електронного документообігу і використання електронного цифрового підпису.

     АЦСК «Україна» акредитований «Центральним засвідчувальним органом» для обслуговування в Україні посилених сертифікатів і має всі необхідні для діяльності ліцензії і свідоцтва.

      Надання послуг Кваліфікованого Електронного Підпису АЦСК «Україна» здійснюється згідно Правилам посиленої сертифікації і Регламенту роботи Центра.

      Регламент роботи АЦСК «Україна» визначає порядок і процедури обслуговування сертифікатів відкритих ключів клієнтів відповідно до вимог, викладених в Правилах посиленої сертифікації, які визначають організаційні, технічні і технологічні вимоги до акредитованих Центрів сертифікації ключів.

      Технологічна база АЦСК «Україна» побудована на основі сертифікованого засобу криптографічного захисту інформації і дозволяє обслуговувати сертифікати  у відповідності з українськими криптографічними стандартами і технічними специфікаціями.


    Отримати ЕЦП               Договір

Комплект документів

 

Шановні клієнти!

           Звертаємо вашу увагу на те, що наведені нижче переліки документів є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ для отримання сертифікатів ключів кваліфікованого електронного підпису. Наявність ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ вказаних документів – це ОБОВ’ЯЗКОВА вимога діючого законодавства України, а не того чи іншого акредитованого сертифікаційного центру.

 

На жаль, жоден акредитований сертифікаційний центр України, в тому числі «Україна», не має права спрощувати процес отримання сертификатів ключів КЕП, скорочуючи затверждений національним законодавством комплект документів. 

 Просимо віднестися до цього відповідально та з розумінням, тому що тільки за наявністю ВСІХ необхідних документів співробітники «Україна» мають право видати вам сертифікати ключів КЕП і надати вам можливість користуватися перевагами електронного документообігу.  

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСИЛЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД  ЗАЯВНИКА, НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ТАКІ КОМПЛЕКТИ ДОКУМЕНТІВ     

Прайс-лист

Відкрити